Kontakt

Kompetentní k podávání informací ve věcech dětí dětského domova je vedoucí vychovatel
Mgr. Radim Koreš
tel.: 382 200 264
(příp. sociální pracovnice Jitka Friedbergerová – tel.: 382 200 263)