Praktická škola dvouletá

Je přednostně určena žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, plynoucími ze snížené úrovně rozumových schopností, případně žákům s více vadami, kteří ukončili povinnou školní docházku v základní škole praktické, v základní škole speciální, v nižším než devátém ročníku základní školy a v odůvodněných případech v devátém ročníku základní školy.

Je určena chlapcům i dívkám. Vzdělávací program trvá dva roky a jde o denní studium, které je ukončeno závěrečnou zkouškou. Prioritou oboru je kromě všeobecně vzdělávacích předmětů také rodinná výchova, příprava pokrmů, péče o sebe i další rodinné příslušníky.

Absolventi jsou připravováni pro jednoduché pracovní činnosti v oblasti služeb a výroby (např. v sociálních a komunálních službách, ve zdravotnictví, výrobních podnicích, zemědělství), případně pokračování k dalšímu vzdělávání.

Přijímací řízení : viz úřední deska – Dokumenty zařízení