Kontakty

telefon

Poskytovat informace je oprávněn ředitel školy 
Mgr. Ladislav Klima
tel.: 382 200 265 
fax: 382 214 793 

V případě jeho nepřítomnosti statutární zástupkyně 
Mgr. Irena Jestřábová
tel.: 382 200 266 

V oblasti výchovně vzdělávacích problémů žáků a volby povolání pro školy v Písku 
Mgr. Jana Ingrišová
tel.: 382 200 273  

Kompetentní k podávání informací ve věcech dětí dětského domova je vedoucí vychovatel 
Mgr. Radim Koreš
tel.: 382 200 264 
(příp. sociální pracovnice Jitka Friedbergerová – tel.: 382 200 263) 


Zařízení můžete kontaktovat následujícími způsoby
– e-mail: info@ddaskoly.cz
– fax: 382 214 793
– telefony: 382 200 260 – 279

       ředitel: 382 200 265 
       statutární zástupce: 382 200 266 

      zást.ředitele pro dětský domov: 382 200 264 
      kancelář ekonomického úseku: 382 200 261 
      kancelář mzdové účetní: 382 200 268 
      kancelář sociální pracovnice: 382 200 263 
      vedoucí školní jídelny kuchyně: 382 200 275 
      kuchyně: 382 200 271 
      kancelář výchovného poradce: 382 200 273 
      byt 1. rodinné buňky: 382 200 276 
      byt 2. rodinné buňky: 382 200 277 
      byt 3. rodinné buňky: 382 200 278 
      byt 4. rodinné buňky: 382 200 279
      odlouč. pracoviště Nemocnice: 382 772 590