Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Písek

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY K MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ VLÁDY ČR
Na základě vyhlášení Vlády České republiky rozhodl ředitel Dětského domova, Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy v Písku o

uzavření budovy školy od 10. března, 18 hodin, do odvolání.
Vzhledem k jarním prázdninám (9. -13.3.2020) se ruší výuka od 16.3.2020 do odvolání.
Uzavření budov škol platí pro všechna pracoviště v Písku, Milevsku i ve Zběšičkách.
Žákům a studentům je po celou dobu uzavření školy zakázán vstup do budovy. Pedagogičtí a nepedagogičtí zaměstnanci se řídí až do odvolání pokyny vedení školy a jsou povinni informovat se minimálně jedenkrát denně prostřednictvím svých osobních mailů o aktuální situaci na pracovišti.

V Písku, dne 10. 03. 2020 ředitel školy, v. r.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a pokynu MŠMT ČR čj.: 31 479/99 -14 k zajištění úkolů vyplývajících z uvedeného zákona. 

Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Šobrova 111, Písek (tento název je v souladu s údaji vedených v rejstříku škol a školských zařízení)  
Sídlo zařízení-ředitelství: Písek, Šobrova ulice 111, 397 01 (zobrazit na mapě
IČO: 60869097 

Právní forma zařízení: příspěvková organizace 
Zřizovatel: Jihočeský kraj – Krajský úřad, České Budějovice 
Telefon, fax: 382 213 292, 382 214 793 
E-mail: info@ddaskoly.cz , datová schránka: q423dsq