Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Písek

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY K MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ VLÁDY ČR
Na základě vyhlášení Vlády České republiky rozhodl ředitel Dětského domova, Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy v Písku o

uzavření budovy školy od 10. března, 18 hodin, do odvolání.
Vzhledem k jarním prázdninám (9. -13.3.2020) se ruší výuka od 16.3.2020 do odvolání.
Uzavření budov škol platí pro všechna pracoviště v Písku, Milevsku i ve Zběšičkách.
Žákům a studentům je po celou dobu uzavření školy zakázán vstup do budovy. Pedagogičtí a nepedagogičtí zaměstnanci se řídí až do odvolání pokyny vedení školy a jsou povinni informovat se minimálně jedenkrát denně prostřednictvím svých osobních mailů o aktuální situaci na pracovišti.

V Písku, dne 10. 03. 2020 ředitel školy, v. r.

a k t u á l n ě          a k t u á l n ě           a k t u á l n ě          a k t u á l n ě

Vážení rodiče,

Na základě rozhodnutí vlády ČR a MŠMT ČR se počínaje dnem 1.6.2020 opět otevírají brány škol i pro žáky se zdravotním omezením.

Poskytované vzdělávací aktivity (včetně školní docházky žáků) jsou dobrovolné, výuka bude probíhat pouze od 8 do 12 hodin a s žáky bude probírána základní učební látka hlavních výukových předmětů daného ročníku. Pro žáky, kteří se z různých důvodů nemohou účastnit výuky, bude i nadále zajištěna distanční výuka stejnou formou jako doposud. Žák bude vpuštěn do budovy školy pouze s podmínkou odevzdání zákonným zástupcem podepsaného „ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ“.

Vzhledem k vyhlášeným hygienickým opatřením musí mít každý žák při příchodu do školy dvě čisté roušky v krabičce či sáčku (nejlépe pro každou roušku samostatně). Při pobytu ve škole platí zvýšená hygienická pravidla: už při vstupu do školy si žák ošetří ruce dezinfekčním přípravkem a každému žákovi bude změřena teplota. Žák s teplotou nemůže být vpuštěn do budovy školy, v případě zvýšené tělesné teploty žáka během výuky vás budeme kontaktovat. Žáci budou odcházet do tříd s pedagogy, kteří si je před školou převezmou. Ve škole se žáci neshlukují. O případném sundání roušky z obličeje, pokud jsou mezi žáky rozestupy, rozhoduje vyučující. Ve škole i školní jídelně musí být dodržovány rozestupy 1,5-2 metry.

Ranní školní družina se nekoná, odpolední provoz školní družiny je do 14,30. Děti ze školní družiny je možné vyzvednout v časovém rozmezí 14,00-14,30.   

Pevně věřím, že všechna úskalí současných opatření zvládneme a radost ze života s kamarády nám vynahradí předcházející několikaměsíční život plný nejistot…

A proto: HOLA, HOLA, ŠKOLA VOLÁ……

                                                                                   za kolektiv pedagogů speciálních škol

                                                                                          Mgr. Ladislav Klíma, ředitel

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a pokynu MŠMT ČR čj.: 31 479/99 -14 k zajištění úkolů vyplývajících z uvedeného zákona. 

Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Šobrova 111, Písek (tento název je v souladu s údaji vedených v rejstříku škol a školských zařízení)  
Sídlo zařízení-ředitelství: Písek, Šobrova ulice 111, 397 01 (zobrazit na mapě
IČO: 60869097 

Právní forma zařízení: příspěvková organizace 
Zřizovatel: Jihočeský kraj – Krajský úřad, České Budějovice 
Telefon, fax: 382 213 292, 382 214 793 
E-mail: info@ddaskoly.cz , datová schránka: q423dsq