Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola
Písek, Šobrova 111

Aktuality
pro Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola, Praktická škola, Školní jídelna, Školní družina, Školní klub a Přípravný stupeň základní školy speciální Písek

aktuality Den otevřených dveří