Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Písek

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a pokynu MŠMT ČR čj.: 31 479/99 -14 k zajištění úkolů vyplývajících z uvedeného zákona. 

Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Šobrova 111, Písek (tento název je v souladu s údaji vedených v rejstříku škol a školských zařízení)  
Sídlo zařízení-ředitelství: Písek, Šobrova ulice 111, 397 01 (zobrazit na mapě
IČO: 60869097 

Právní forma zařízení: příspěvková organizace 
Zřizovatel: Jihočeský kraj – Krajský úřad, České Budějovice 
Telefon, fax: 382 213 292, 382 214 793 
E-mail: info@ddaskoly.cz , datová schránka: q423dsq